Xin gửi lời cám ơn đến Thạch Lam và K.G Paustovsky

Nhạc

Chú ba và Sài Gòn những ngày xưa cũ

Bài viết đã được viết đi và sửa lại nhiều lần về một người nghệ sĩ đã vẽ lại Sài Gòn bằng ngôn từ.

Cổng trường Trần Đại Nghĩa và những ngày bảy năm trước

Tôi không học phổ thông ở Sài Gòn nhưng có một ngôi trường đôi lúc đi ngang qua làm tôi nhớ vài chuyện xưa cũ