Xin gửi lời cám ơn đến Thạch Lam và K.G Paustovsky

Bên ngoài Sài Gòn

Đà Lạt, tôi đi một chuyến vội vàng

Câu chuyện về chuyến đi Đà Lạt đầu tiên trong đời tôi.

Bèo nậm lọc O Lé, kiệt tác giữa lòng Kim Long

Một viên ngọc thật sự giữa lòng đế đô Phú Xuân. Nơi những chiếc bánh làm ra bằng tình yêu thật sự.

Uống rượu trên đồi cao

Bài viết đầu tiên về một nơi bên ngoài Sài Gòn